Slider

Informacje

mgr Dorota Kowalska-Ruta

Neurologopeda, prowadzi terapię dzieci i dorosłych w zakresie zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym oraz zaburzeń połykania, jedzenia i karmienia. Na co dzień pracuje w Oddziale Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej i Oddziale Dziennym Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

 

Certyfikowany specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej

 

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, filologia polska
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Podyplomowe Studia Logopedyczne
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Podyplomowe Studia w zakresie Neurologopedii

 

Ukończone kursy i szkolenia:

Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (Marta Baj-Lieder)

 

Niemowlak u logopedy II Miobobo, skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt (Marzena Machoś)

 

Niemowlak u logopedy (Marzena Machoś)

 

„Oswajanie” jako niezwykle ważny element w terapii karmienia (Marta Baj-Lieder)

 

Podniesienie jakości życia podczas przyjmowania pokarmów u dzieci z niepełnosprawnością i dysfagią (Anna Maria Pękacka)

 

Zarządzanie dysfagią w warunkach domowych (Anna Maria Pękacka)

 

 

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (metoda krakowska) (dr Katarzyna Sedivy-Mączka, dr hab. Marta Korendo)

 

Zaburzenia karmienia u noworodków, niemowląt i dzieci młodszych – FST (Susanne Renk)

 

Terapia jedzenia i picia -MET (Susanne Renk)

 

KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

 

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania (dr Katarzyna Sedivy)

 

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania w szkole (dr Katarzyna Sedivy-Mączka)

 

Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju (metoda krakowska) (dr Katarzyna Sedivy-Mączka)

 

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (metoda krakowska) (dr Katarzyna Sedivy-Mączka)

 

Warsztaty neurologopedyczne (dr Aleksandra Łada):

  • Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy
  • Moduł II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego
  • Moduł III: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych (w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG)

Terapia neurobiologiczna (prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

 

AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom podstawowy i zaawansowany (Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz)

 

Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI) (prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

 

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzenia neurologicznymi (dr Teresa Kaczan)

 

Diagnoza i terapia wad wymowy (metoda krakowska) (dr Alicja Kabała)

 

Metody wywoływania głosek (metoda krakowska) (dr Alicja Kabała)

 

Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera (metoda krakowska) (dr hab. Marta Korendo)

 

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (metoda krakowska) (dr hab. Marta Korendo)

 

Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych, funkcje kory mózgowej, odczytywanie dokumentacji medycznej – neuroobrazowanie (Zofia Twardochleb)

 

Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia (A. Paluch, E.Drewniak-Wołosz)

 

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się (Renata Borowiecka)

 

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego (Ilona Brzozowska-Misiewicz)

 

Diagnostyka logopedyczna (prof. Zbigniew Tarkowski)

 

Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT-Bobath (Aleksandra Łada)

 

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej (dr Teresa Kaczan)

 

The SOFFI: Supporting Oral Feeding In Fragile Infant (Erin Sundseth Ross)

 

Zaburzenia karmienia u dzieci. Zespołowe postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne (zespół pod kierunkiem prof. Piotra Sochy)

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna w świetle koncepcji NDT – Bobath – SLT (prof. Jacek Pietrzyk, dr Monika Gasińska, Aleksandra Łada, Zofia Szwiling)

 

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania w aspekcie pracy języka. Ujęcie logopedyczno-ortodontyczne (dr Danuta Pluta-Wojciechowska)